اپارتمان-نشینی

قوانین آپارتمان نشینی!

آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود. امروزه با افزایش شهر نشینی و زیاد شدن جمعیت آپارتمان نشینی توسعه یافته است اما در کشور ما هنوز نیز فرهنگ آپارتمان نشینی به صورت صحیح رواج پیدا نک ...

etelaie

اپلیکیشن شیراز سرویس دارنده بالاترین وجاهت قانونی

*اطلاعیه مهم*اپلیکیشن شیراز سرویس، اولین اپلیکیشن آنلاین درخواست خدمات دارنده پروانه کسب و کار های مجازی در شهر شیراز دارای وجاهت قانونی است.اپلیکیشن شیراز سرویس را دانلود کنید تا به سادگی و در چند مرحله خدمات مورد نیاز ...