اطلاعات تماس

آدرس: شیراز - بلوار آزادی - بن بست ۲۱ - روبروی هتل ستارگان - ساختمان پگاه - طبقه سوم - واحد ۴

کد پستی: ۷۱۴۳۸۳۸۷۵۹

تلفن تماس: ۰۷۱۳۲۲۷۹۱۶۶ و ۰۷۱۳۲۲۷۰۱۵۸

تلفن های همراه:

پشتیبانی ۲۴ ساعته شیراز سرویس: ۰۹۰۳۲۲۲۶۹۱۰

مشاوره و جذب متخصص (استادکار): ۰۹۰۳۲۲۲۶۹۱۱

مالی و حسابداری: ۰۹۰۳۲۲۲۶۹۱۳

دریافت و رسیدگی به شکایت مشتریان و متخصصین: ۰۹۰۳۲۲۲۶۹۱۴

مدیر سایت: ۰۹۰۳۲۲۲۶۹۱۵

-----

پست الکترونیکی: info@shiraz-service.ir

ارتباط با شیراز سرویس