تعویض شمع در شیراز سرویس

تعویض شمع در محل

شمع شمع خودرو به عنوان یکی از اجزای مهم برای احتراق خوب و در نتیجه بهتر کار کردن موتور ماشین نقش مهمی را ایفا می کند که ذیل ما علائم و نشانه و زمان تعویض آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.شمع خودرو قطعه کوچکی است که داخل سیلندر موتور قرار می گیرد و از یک س ...