ارائه خدمات منزل و محل کار در شیراز سرویس

مراقبت ماشین در سرما

مراقبت از ماشین در یخبندان بیشتر شامل شیشه های جلو، برف پاک کن ها، قفل شدن درها و قفل های ماشین و موارد این چنینی می شود قفل درهای ماشین را در یک ثانیه یخ زدایی کنید وقتی قفل یک یا چندتا از درهای ماشین یخ بسته، گرمای نفس تان برای باز کردن آن کافی است. ا ...